top of page

Erklæring om Aktsomhet og Redegjørelse i Henhold til Åpenhetsloven

Innledning
Cloudberries AS, som et senior IT-konsulentselskap, erkjenner betydningen av aktsomhet og redegjørelse i tråd med åpenhetsloven. Vi er forpliktet til å handle på en etisk, ansvarlig og transparent måte i alle aspekter av vår virksomhet. Denne erklæringen gir en detaljert oversikt over vår tilnærming til aktsomhet og redegjørelse, samt beskriver prosessene vi bruker for å opprettholde og forbedre disse praksisene.

 

Aktsomhet

Som et senior IT-konsulentselskap fokuserer vi på å implementere aktsomhetspraksis gjennom hele vår virksomhet. Følgende prinsipper styrer vår tilnærming til aktsomhet:

1. Etisk Adferd

Vi forplikter oss til å opptre på en måte som fremmer integritet, rettferdighet og profesjonalitet. Dette inkluderer å respektere opphavsrett, personvern og konfidensialitet, samt unngå konflikter med interessenter.

 

2. Risikovurdering i IT-løsninger

Vi gjennomfører grundige risikovurderinger av våre IT-løsninger for å identifisere potensielle sårbarheter og risikoer knyttet til personvern, datasikkerhet og lovbestemmelser som GDPR.

 

3. Klientrelasjoner

Vi opprettholder åpne og transparente relasjoner med våre kunder. Dette inkluderer tydelig kommunikasjon om våre tjenester, priser og eventuelle

implikasjoner.

 

 

Redegjørelse i Henhold til Åpenhetsloven

Vi tar redegjørelse på alvor og har implementert følgende tilnærminger for å oppfylle kravene i åpenhetsloven:

 

1. Risikovurdering og Tiltak

Vi identifiserer og analyserer risikoene knyttet til våre IT-løsninger og tjenester. Vi implementerer tiltak for å minimere disse risikoene og forbedre vår evne til å beskytte kundenes data.

 

2. Prosessforbedringer

Vi opprettholder en løpende forbedringsprosess der vi evaluerer og oppdaterer våre aktsomhets- og redegjørelsesprosesser. Dette inkluderer gjennomgang av intern praksis, opplæring av ansatte og implementering av beste praksis.

 

3. Offentlig Rapportering

Vi offentliggjør jevnlige rapporter som fremhever våre aktsomhetsaktiviteter, risikovurderinger, innsats for å håndtere identifiserte risikoer og konkrete resultater vi oppnår.

 

Prosesser for Å Opprettholde Aktsomhet og Redegjørelse

For å sikre at vår tilnærming til aktsomhet og redegjørelse forblir robust og effektiv, følger vi en rekke nøkkelprosesser:

 

1. Kvalitetssikring

Vi gjennomgår regelmessig våre prosesser og tjenester for å sikre at de oppfyller høyeste standarder for aktsomhet og kvalitet.

 

2. Kontinuerlig Opplæring

Vi gir våre ansatte regelmessig opplæring for å holde dem oppdatert på nyeste retningslinjer, bestemmelser og beste praksis innenfor IT-aktsomhet.

 

3. Teknologisk Oppdatering

Vi holder oss informert om de nyeste teknologiske utviklingene og truslene innen IT-sikkerhet, slik at vi kan tilpasse våre løsninger og praksis deretter.

 

Kontakt Oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer om vår tilnærming til aktsomhet eller redegjørelse i henhold til åpenhetsloven, vennligst kontakt oss på:

Cloudberries AS Adresse:Arbins gate 2, 0253 Oslo 
E-post: salg@cloudberries.no
Telefon: +47 459 16 666

bottom of page