Bli kjent med oss
#verdensbestekollegaer

Øyvind Thoresen

Cloudberries sin administrerende direktør  Øyvind har over 30 års erfaring innen IT-bransjen og har vært med på å bygge noen av Norges største IT-konsulentselskaper før han etablerte Cloudberries. 

#gründer #ledelse #bedriftskultur

Richard Johnsen

Richard har mer enn 20 års erfaring fra med å håndtere komplekse og virksomhetskritiske IT-prosjekter og programmer. Han har bred erfaring fra ulike roller både som rådgiver, prosjektleder, testleder og leder i ulike bransjer. 

#prosjektledelse #ledelse 

Sigrun Thornes

Sigrun har over 20 års fartstid innenfor Business Intelligence, og har erfaring fra hele verdikjeden, fra initiell datafangst frem til dashboards og forretningsanalyse. 

#businessintelligence #data

Ingvild Meyer Pedersen

Ingvild er en senior testleder med 21 års kompetanse og erfaring innen for fagområdet test. Hun har hatt sentrale roller som testleder og testrådgiver i komplekse systemer og krevende prosjekter i bransjer som; energi, telecom, offentlig sektor og finans. 

#testledelse 

Hans Petter Kristiansen

Hans Petter har jobbet med en rekke forskjellige områder innen utvikling, datavarehus, visualisering og analyse siden 2010. 

#utvikling #datavarehus

Tone Semmen Hansson

Tone har 15 års erfaring som konsulent med ulike roller i prosjekter innenfor fagsystem- og datavarehusutvikling, samt business intelligence og rapporteringsløsninger i både offentlig og privat sektor. 

"businessintelligence #datavarehus

Ole Erik Heggdalsvik

Ole har 8 års erfaring med business intelligence, og har jobbet mye forretningsrettet med dataanalyse og visualisering.

#dataanalyse #businessintelligence 

Simen Eidsmo Barder

Simen er en engasjert konsulent med bred teknisk kompetanse og erfaring fra bransjer som offentlig sektor, bank og olje. Han har jobbet med prosjekter innen maskinlæring, og med analyser og visualisering som BI-utvikler.

#maskinlæring #analyse

Erlend Halsteinli

Erlend er en erfaren arkitekt og utvikler med lang fartstid i bank- og forsikringsbransjen, hvor
han har jobbet som utvikler, teknisk team lead, funksjonell arkitekt og teknisk arkitekt.

#arkitektur #utvikling

Deg?

Vi er på jakt etter Deg som er rå på arkitektur, prosjektledelse, test eller Java. Vi kan tilby deg er både ansvar, eierskap, samt arena for deg å vokse og forme deg i forhold til din interesse og kompetanse.

Ta kontakt med oss for å høre mer!

dreamstime_xxl_113516221_redigert.jpg

Jan Gulbrandsen

Jan jobber med salg og forretningsutvikling. Han har en lang og variert bakgrunn innen telekom og IT. Han la grunnlaget i Forsvaret (16 år) hvor han tok mye av sin utdanning (Ingeniør-høgskole, Krigsskole), og ikke minst, fikk sin varierte praksis som teknisk offiser. 

#salg #forretningutvikling

Jan.jpeg

Sven Sailer

Sven er en erfaren testleder fra store og små utviklingsprosjekter innen bank og finans, og shippingbransjen.

#test #kvalitetssikring

Sven Seiler.jpg

Stian Pettersen

Stian har solid erfaring fra systemutvikling på .net-plattformen, front-end-teknologi, og databaser. Stian har høstet bred erfaring fra ulike prosjekter i både offentlig og privat sektor.

#frontend #systemutvikling

Stian Pettersen.jpg

Hao Le

Hao har flere års erfaring innen testfaget, hvor han har hatt ulike roller innenfor test og anser seg selv som en allround tester hvor fokuset er å kunne benyttes i flere roller i et prosjekt.

Han har erfaringer innen telekom, finans og statistikkbransjen. 


#test 

Hao Le.jpg

Christoph Lindner

Christoph har lang erfaring som Business Intelligence utvikler og prosjektleder fra bransjer som shipping, olje og gass, energi og kraftbransjen. Christoph har en Master i SCM og Logistikk og er flink som bindeleddet mellom forretningsbehov og teknisk løsninger.

#businessintelligence #arkitektur

Christop Lindner.jpg

Geir Nordmark

Geir jobber med design, konsolidering og utvikling av nye innovative dataplattformer. Basert på sine leveranser sørger han for at kunden får et bedre datagrunnlag for sine beslutninger og prosessoptimaliseringer. Geir sitt teknologifokus er Informatica PowerCenter, BusinessObjects, Oracle og MS SQL databaser.

#dataplattformer #design

Geir Nordmark.jpg

Stian Røsnes

Stian er en meget erfaren seniorkonsulent med dyp teknisk kunnskap innen Microsoft SQL og MS BI porteføljen. Han har jobbet som BI konsulent i nesten 15 år, og påtar seg med glede tekniske utfordringer, så vel som komplekse utviklingsoppdrag.

#utvikler #BI

Stian_Røsnes.jpg

Steffen Stople

Steffen har bygget opp en sterk og bred erfaring fra Microsoft365 migreringsprosjekter de siste årene. Han har jobbet med både implementering, migrering, utrullingskoordinering og brukeradopsjon av størstedelen av tjenestene i Microsoftporteføljen.

#sky #utvikling

Cloudberries_Steffen Stolpe.png

Mats Myhre

Mats er frontendutvikler med lang driftserfaring og har jobbet med flere ulike webteknologier. Han har også erfaring med grafisk design og utvikling av innhold og har stor interesse for dette. Mats har i tillegg erfaring som teknisk tester og testleder, noe han nyter godt av som utvikler.

#utvikler #tester

Mats Myhre_Cloudberreis.jpg

Tiago Silva

Tiago har god erfaring med dataplattformer og sky-tjenester. Han har jobbet med kunder som har behov for real-time data og self-service analyser. Han hjelper organisasjoner med å bli enda mer datadrevet. Og ønsker å jobber videre med datavarehus, arkitektur og big data. 

#dataplattformer #sky

Tiago_Silva_.jpg

Hilde Naas Rødseth

Hilde jobber med salg og forretningsutvikling. Hun har lang erfaring innen rådgivning, salg og prosjektledelse for en rekke kunder og bransjer innen bl.a. IT, Retail, og Event. 

#salg #forretningsutvikling

HILDE.jpeg

Knut Magne Aalborg

Knut Magne har over 20 års erfaring innen IT, med roller som rådgiver, prosjektleder og utvikler. I de senere år har han spesialisert seg innen Datavarehus og er en viktig sparringspartner og støttespiller for sine kunder.

 

#datavarehus #BI #rådgivning

Knut Magne Aalborg.jpeg

Olav Brandt

Olav har bred erfaring fra Business Intelligence, software-utvikling og virksomhetsstyring. Han har verdifull kompetanse fra krysningspunktet mellom IT og forretning, og har opparbeidet seg god forståelse for hele utviklingsløpet - fra det forretningsmessige behovet defineres, til den tekniske løsningen leveres.

#BI #prosjektledelse

Olav Brandt .jpeg

Samuel Daniel

Samuel er en erfaren DevOps-utvikler og nettsky-spesialist med gode analytiske evner. Han gir seg ikke før ting virker som det skal. Samuel er AWS sertifisert, og har erfaring med å bygge på AWS plattformen og migrere workloads over på AWS, og ser gjerne etter oppdrag i denne retningen.
 

#aws #devops

Samuel Daniel.jpeg

Nils Ove Tendenes

Nils Ove Tendenes er en erfaren og allsidig utvikler med prosjekterfaring fra bank, offentlig sektor, samt som gründer i eget selskap. Av språk har Nils Ove mest erfaring med Java/Kotlin, Javascript og Python, men liker seg best når han får sette seg inn i noe nytt.

 

#java #utvikling

Nils Ove

Torulf Mollestad

Torulf har lang erfaring med anvendelse av analysemetoder innen et stort antall ulike industrier og forskjelligartede problemstillinger. Hans kompetanse strekker seg over bl.a. analyse og maskinlæring, den analytiske prosessen, administrasjon av modeller og logikk, samt logiske og tekniske arkitekturer for støtte av disse.

 

#analyse #AI #maskinlæring

image001.jpg

Geir N. Hansen

Geir er en meget erfaren fullstack systemutvikler og Scrum Master med erfaring innenfor hele livssyklusen av et utviklingsløp. Geir brenner for å utnytte teknologien for å realisere gode løsninger med høy forretningsverdi gjennom smidige metoder. Han trives både i backend og frontend, og har god kompetanse på Java og Spring med tilhørende teknologier.

#mikrotjenester #utvikling

gnh_profil_vinter.jpg

Eirik Flacké

Eirik har erfaring som prosjektleder og IT-konsulent fra media-, event- og helsebransjen. Kartlegging, prosjektering, migrering og opplæring er noen av områdene han har vært involvert i på en rekke prosjekter for større private og offentlige kunder de siste årene.

#prosjektledelse #PowerBI #migrering

eirik.jpeg

Anders Larsson

Anders har 25 års erfaring fra IT-bransjen innen salg, markedsføring og forretningsutvikling. Han kommer fra rollen som avdelingsdirektør i Webstep. Fra tidligere har han erfaring både fra store selskaper som IBM, Capgemini og Visma, samt nyetableringer av selskaper.
 

#salg #forretningsutvikling

Anders Helling

Anders har nesten 20 års erfaring fra IT: hovedsakelig konsulentbransjen og innen systemutvikling, database og dataanalyse. Anders har vært innleid til store offentlig etater, samt både små og store private aktører i løpet av sin karriere. 

#systemutvikling #databaser 

Lars Martin Bredal

Lars Martin har over 10 års erfaring innen arkitektur og systemutvikling. Han finner sin moro i både små og store data, og er godt vant med datavarehus, rapportering, visualisering og analyse.

#arkitektur #systemutvikling

Øystein Kopstad

Øystein er teknisk prosjektleder med bakgrunn fra finans, helse og justis. Han er for tiden leid ut hos en sentral offentlig aktør, hvor han leder et prestisjetungt samarbeidsprosjekt med private institusjoner.

#prosjektledelse  

Loc Do Cao

Loc er en engasjert BI-utvikler og har erfaring fra integrasjon og utviklingsprosjekter innen bank, helse og telekom.

#integrasjoner #utvikling

Tormod Kaldestad

Tormod har 10 års bransjeerfaring fra telekom, transport, reiseliv, forsvarsindustri og forsikring. Han har hjulpet kunder med alt fra å lage datavarehusløsninger til strategier for datafangst og markedskommunikasjon.

#datavarehus  

Tord Myklebust

Tord har 20 års erfaring fra IT, hovedsaklig fra konsulentbransjen innen systemutvikling, database, dataanalyse og rapporteringsløsniger.

#systemutvikling #databaser

Mogens Nielsen

Mogens har 12 års erfaring innenfor Business Intelligence og datavarehus; spesielt med datalast og rapportutvikling i forskjellige verktøy. 

#businessintelligence #datavarehus

Robert Tenold

Robert har nesten 20 års erfaring innenfor prosjektledelse, helt fra ide til gjennomføring. Han har lang erfaring som it-leder, prosjektleder og teamleder for en rekke offentlige og private, nasjonale og internasjonale selskaper. 

#prosjektledelse #ledelse

Vivian Borch

Vivian er sertifisert prosjektleder og har over 15 års  erfaring som prosjektleder og produkteier for smidige utviklingsprosjekter innenfor helse, olje og offentlig sektor. I tillegg har hun jobbet som BI utvikler, funksjonell arkitekt og rådgiver for definere løsninger og utviklingsprosesser.

#prosjektledelse #produktledelse

VivianBorchCloudberries(1).jpg

Marius Jensen

Marius er en erfaren datavarehuskonsulent. Han har opparbeidet seg bra kompetanse innenfor databaser, datamodellering, ETL-utvikling og rapportutvikling. 

#databaser #datamodellering

Marius Jensen.jpg

Christina Aamnes

Christina har flere års erfaring innen prosjekt- og teamledelse, fra digitaliseringsprosjekter både i privat og offentlig sektor. Med en tverrfaglig utdanning innen organisasjonspsykologi og IKT, brenner hun for å bygge velfungerende team hvor eierskap og gode leveranser står i sentrum.

#prosjektledelse #digitalisering

Christina Aamnes.png

Daniel Nilsen

Daniel er en smidig utvikler med erfaring fra flere utviklingsprosjekter innen finans, helse og bank. Han er for tiden på oppdrag i kommunen og trives best i krysspunktet mellom teknisk test og utvikling.

#utvikling 

Daniel Nilsen.jpg

Henrik Fyhn

Henrik er en meget erfaren Business Analytics konsulent med et hovedfokus på Business Intelligence med Power BI og skytjenestene på Azure.

#businessintelligence#azure

Henrik Fyhn.jpg

Ragnar Haugland

Ragnar leverer smarte datavarehusprosjekter i store og små prosjekter, graver ut kundens data og transformerer dette over til nye strukturer som skaper verdi for forretningen. Ragnar har erfaring med Oracle, Microsoft og Informatica og har med det god kjennskap til ulike ETL verktøy for konsolidering av forskjellige dataplattformer.

#datavarehus #dataplattformer

Ragnar Haugland.jpg

Arild Frode Hansen

Arild Frode har spesialisert seg innen datavarehusløsninger, og fokus har vært på rådgivning , kravspesifikasjon, information management, datavarehusarkitektur, databaseteknologi, datamodell, datakvalitet, og konvertering/migrering. De siste årene har han jobbet mye med etablering av rapporteringssalg og utvikling av rapporter til bruk for BI.

#datavarehus #rådgivning

Arild Frode Hansen.jpg

Hans Olav Sund

Hans Olav har erfaring fra test og utvikling i store prosjekter innen bank/finans, telekom og dagligvare. Hans Olav har programmeringsbakgrunn med fordypning i Java, Python og SQL, samt smidig og tradisjonell prosjektmetodikk, testing og testautomatisering.

#test #utvikling

Hans Olav Sund.jpg

Morten Eriksen

Morten har fortid i Microsoft Global Cybersecurity Practice og sitter på bred internasjonal erfaring som rådgiver innen Microsofts portefølje på IT sikkerhet, Microsoft Azure plattformen og hybrid infrastruktur.

#azure #rådgiver

Morten Eriksen.jpg

Jonas Røineslien

Jonas er løsningsarkitekt og jobber mye med integrasjoner. Han setter seg fort inn i nye tjenester og har mye erfaring med workshops hos kunde.

#løsningsarkitekt #scrum

Jonas_R%C3%83%C2%B8ineslien_edited.jpg

Petter Bronsta

Petter er seniorkonsulent og har jobbet som tech-lead  og utvikler i staten- Her har han blant annet jobbet med å videreutviklet portalløsninger

#dataplattformer #tech-lead

Petter Bronsta_2.jpg

Semjon Terehhov

Semjon har 11+ års erfaring på Microsoft dataløsninger som SQL Server, SSIS, SSAS, Azure og Power BI. Han er en engasjert og initiativrik BI- og datavarehuskonsulent med tung kompetanse innen data-arkitektur, backend og noen års erfaring innen frontend. 

#datavarehus #BI #utvikling"

Semjon.jpeg

Øystein Sundsbø

Øystein har bakgrunn som systemutvikler med spesielt fokus på Microsoft SQL Server, .NET og WCF. Han har jobbet i prosjekter med programvareutvikling, integrasjoner, migreringer, administrasjon og rådgivning på tekniske utfordringer, hvor hans rolle har variert fra DBA til teknisk prosjektleder og arkitekt.

 

#utvikling #devops

Øystein Sundsbø.jpeg

Nanna Mjørud

Nanna er en erfaren fullstack javautvikler, med forkjærlighet for backend, gjerne i DevOps-team. Hun trives godt i smidige prosjekter, og holder seg godt oppdatert på ny og relevant teknologi.

#java #utvikling

Nanna Mjørud.jpeg

Ayhan Ileri

Ayhan Ileri har en solid teknisk bakgrunn med inngående kunnskap til mange av de sentrale delene i et moderne Java-utviklingsmiljø. I prosjekt er han både en effektiv do-er og en viktig sparringspartner for kunder på et mer forretningsmessig nivå.

 

#java #utvikling #scrum

Ayhan.jpeg

Ailin Claussen

Ailin har over 11 års erfaring innen ledelse i detaljhandel og rekruttering, og innehar en unik kombinasjon av kompetanse på ressurser, resultater og salg. Hun speider etter individene som har kunnskapen, ferdighetene og verdiene som kreves for å møte dagens og morgendagens jobber.

#rekruttering #team

Ailin.jpg

Øyvind Julsrud

Øyvind er en fullstack-utvikler med solid kompetanse innen programvareutvikling generelt og webutvikling spesielt. Han trives godt i en rolle som gir han mulighet til å jobbe kundenært hvor han kan fungere som et skjæringspunkt mellom kunde og leverandør.

 

#java #devops

Julsrud1.jpeg

Diako Kezri

Diako er en senior .NET utvikler med erfaring innen utvikling av nye digitale tjenester. Han er godt bevandret i både frontend- og backendutvikling, og vant til å jobbe i smidige utviklingsteam med DevOps og med AWS skytjenester.

#.Net #DevOps

Diako Kezri.jpeg

Org. nr. 921957319

Tel. +47 459 16 666

Besøksadresse: Arbins gate 2, 0253 Oslo
Postadresse: Postboks 115, 2027 Kjeller 

©2019 by Cloudberries AS.