top of page

Bytte av jobb under en pandemi - er det en god idé eller bør man vente?

Et steg inn i 2021 ser vi tilbake på et år med mange endringer, mye usikkerhet, endrede forretningsmodeller og store skifter i økonomiske drivere i Norge og verden ellers. Det har vært et år med markante endringer for en rekke bransjer, både negative og positive. Med store svingninger i arbeidsmarkedet er det naturlig å stille spørsmål om dette er rette tiden for å bytte jobb, eller om man skal sitte stille i båten til uværet har lagt seg. I denne artikkelen kommer våre tanker om temaet, utfordringer og muligheter.
Hvorfor bytte jobb?

Vi oppfatter at jobbytte ofte motiveres av tre ting:

 • Faglig utvikling

 • Sosialt nettverk

 • Kompensasjon

Andre viktige momenter er gjerne familiesituasjon, bosted og helse. Det siste året har pandemien Covid-19 også vært en driver for bytte av arbeidsgiver, selvvalgt eller ei.

I et såpass volatilt marked, er det riktig å vurdere jobbytte? Vi har ikke alle svarene, men vi kan gi et lite innblikk i hva som rører seg i vår bransje. Ved å kjenne markedet, kan du ta de beste valgene for deg.


Våre erfaringer fra det siste året

2020 startet slik 2019 sluttet i Cloudberries, vi vokste mer enn forventet, og opplevde at vi hadde bygd opp en bra modell, god økonomi og var trygg på fremtiden. Så kom vår alles nemesis, Covid-19, og rusket tak i våre forventninger om hva året ville bringe. Noen prosjekter ble avlyst før de omtrent var startet, spesielt på grunn av bransjene de var i. Vi måtte dermed finne nye oppdrag til de som plutselig fikk oppdrag terminert. Dette gikk seg godt til, ikke minst på grunn av at alle i firmaet bidro for å få nye løsninger på plass, her fikk vi god nytte av en transparent og åpen kultur hvor alle er med og bidrar. Videre fokuserte vi på å vedlikeholde og ta vare på nettverket vårt, ikke minst for å sikre kontinuitet i oppdrag, finne nye muligheter, hjelpe kunder som fikk sine hverdager snudd på hodet, og jobbet strategisk med arbeidsmetodikk og kommunikasjon. Det ble en roligere takt på ansettelser, da vi prioriterte å ta vare på de som allerede var en del av familien i Cloudberries.


Imidlertid viste det seg at fremtiden ikke så så mørk ut for vår del, og vi kunne starte opp igjen dialogen med potensielle fremtidige kollegaer. Under følger noen betraktninger over hvorfor dette ble tydelig for oss:

 • Konsulentene våre var ute i oppdrag

 • Stor pågang av forespørsler

 • Markedet for digitalisering hadde ikke tapt seg, heller kanskje eskalert

 • Onboarding kunne realiseres selv om de fysiske møteplassene var mangelvare

Det vi så, var at selv om samfunnet og bransjen opplevde endringer, var tendensen likevel som før; behovet for å flytte seg over til en mer informasjonsdrevet og digitalisert plattform var sterkt til stede, nesten uavhengig av bransje. Med inntog av store internasjonale digitale børslokomotiver som Amazon, er det for mange en make it or break it situasjon, hvordan beholde eller endre sin markedsposisjon for å stå i mot konkurranse fra andre aktører og nye konkurrenter? Ofte er løsningen å jobbe med informasjon og systemer, kombinert med mer smidige organisasjoner og fremoverlente ledere. Der står våre konsulenter sterkt, og bransjen vi er en del av likeså.


Ingen utfordringer?

Selv om IT-bransjen står sterkt, var det noen utfordringer. Prosjekter med mer strategisk fokus ble satt på hold, og kompetansebehovet flyttet seg mer over til hands-on kompetanse på utvikling/endring av eksisterende løsninger. Kompetanse som krever sterkt nærvær og koordinering over større deler av organisasjoner på endringer oppleve noe nedgang. Det tror vi er midlertidig. Vår erfaring fra tilsvarende perioder hvor økonomi og samfunn har fått seg en trøkk, er at motreaksjonen i etterkant av denne typen utfordringer er en enda raskere endringstakt enn før.
Hva betyr dette for deg som lurer på å bytte jobb?

Først og fremst anbefaler vi deg å vurdere egen kompetanse og erfaring. Hvor verdifull er akkurat din profil i markedet? Dette kan du raskt finne ut av, rett og slett ved å snakke med bekjente, titte på jobbannonser som legges ut, og legge en føler ut i bransjen hos firmaer du finner attraktive.

Deretter, om du finner at kompetansen din er etterspurt, så gjelder følgende: Vil det å bytte innebære noen fordeler som veier opp for jobbskiftet?

Ofte ser vi at mulighetene for bedre lønn, gode sosiale vilkår og mer fremtidsrettet organisering er med å tippe vektskålen i retning av ny jobb. For IT-bransjen er det å få nye utfordringer også en viktig faktor.


Markedsverdi

Mye av det vi nevner her er kjent materiale for mange som har byttet jobb tidligere, så hvorfor repetere dette akkurat nå? Jo, vi tror at det å kjenne sin verdi i dagens marked, er en av de viktigste faktorene i 2021 når det gjelder bytte av jobb.


Store endringer i marked og næringsliv kan bety at forholdene har endret seg også for din markedsverdi. Det er vel verdt å sjekke dette ut om du ønsker å bytte arbeidsgiver. Kanskje har akkurat din kompetanse økt i verdi? Har det blitt en knapphetsressurs? Eller er din kunnskap ikke det markedet etterspør nå? Sistnevnte kan i så fall være en god pekepinn på at det kan være aktuelt å se på utviklingsmuligheter der du er, kan du øke din kompetanse for å posisjonere deg bedre?


Vurdering av ny arbeidsgiver

For mange i vår bransje er svaret på spørsmålene over at man ER attraktiv og ettertraktet i markedet, noe mange også merker av mengden henvendelser til egen LinkedIn-profil eller via direkte kontakt.


Neste steg vil være å vurdere hvilke muligheter som finnes, og hvilken arbeidsgiver som treffer best på dine ønsker for en arbeidsgiver. For er du en ettertraktet kandidat i markedet, er det DU som er premissgiver for hva en attraktiv arbeidsplass skal være.


Hva hver enkelt legger i en attraktiv arbeidsplass er så forskjellig, noen går etter lønnsvekst, noen ser etter et spennende domene å arbeide innen, noen ønsker en mulighet for å utvikle seg, noen vil jobbe nært hvor de bor (når vi igjen kan dra på kontoret) og andre igjen vil ha en fleksibel arbeidsplass, som tar hensyn til den livssituasjonen man er i. Og treffer man blink, finner man den arbeidsplassen som matcher med så mange av disse faktorene som mulig, slik at man kan jobbe sammen med gode kollegaer som alle får sine hensyn ivaretatt. Dette er noe av det vi i Cloudberries tror er viktig for å skape den beste arbeidsplassen.


Tips til punkter for vurdering:


 • lønnsbetingelser

 • forsikringer og sykelønn

 • utstyr - hva dekker jobben

 • sosialt og faglig

 • fleksibilitet

 • eierskap og mål for selskapet

 • utviklingsmuligheter


Men hva er viktig for deg? Det vet kun du, lykke til videre på reisen i arbeidslivet! Og skulle du ønske å vite mer om oss i Cloudberries når du sitter der og vurderer, ta kontakt, kanskje treffer du blink?
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page