top of page

Hva er digitalisering, digital transformasjon og digital disrupsjon? Vi forklarer begrepene
Digitalization, Digitization, Digital Business, Digital Transformation, Digital Disruption - Digital forvirring?

"Hvor skal vi gå i dag?" Spurte Kristoffer Robin. Ole Brum svarte: "Ingen Steder."


Så gikk de dit.

Er du også på vei dit? Sannsynligvis er du ikke det, men jeg er redd at mange går seg i alle fall vill på veien til det digitale nirvana.


En av årsaken - tror jeg - er at det er mange ulike tolkninger og forståelse av hva digitalisering og digital transformasjon er, og hva det betyr å digitalisere. I tillegg til at det er noe begrepsforvirring, så er det fortsatt mange som tror at man bare kan få automatisert noen prosesser, samt digitalisert noen dokumenter og skjema, så er man i mål med transformasjonen. Digital transformasjon er så mye mer enn en klatt av teknologi, mikset sammen med noen applikasjoner og brukergrensesnitt. For at vi skal kunne forstå og se hvordan vi både planlegger og gjennomfører en digital transformasjon, så tror jeg det er greit å å forsøke å rydde og forenkle noe rundt begreper og terminologi. Hvis noen lurer på hva dette har med innovasjon å gjøre, så vil jeg senere artikler også omhandle digitalisering, digital transformasjon og innovasjon.

What worries me is that a load of shite has been talked about digitisation as being the new Gutenberg, but the fact is that Gutenberg led to books being put in shelves, and digitisation is taking books off shelves. If you start taking books off shelves, then you are only going to find what you are looking for, which does not help those who do not know what they are looking for.”

Jeanette Winterson


Å gjøre seg digital tilgjengelig er nok dessverre bare et lite steg på veien som Jeanett påpeker. Det må mer til.

Først - veldig kort historie om digitalisering. Digitalisering - som de fleste vet - er ikke noe nytt. Helt tilbake til midten - slutten av 1950 tallet har digitalisering vært et begrep. Det startet med oppfinnelsen av integrerte kretser - Jack Kilby - Texas Instruments i 1958, og oppfinnelsen av metall-oxide-semicondutor transisator - Mohamed Atalla og Dawon Kahng - Bell Labs i 1959, som skulle bli grunnmuren og byggesteinene i en digital revolusjon.


Senere - utvikling av silicon-gate MOS integrerte kretser - Fredrico Fagging - Fairchild Semiconductor i 1968 ble grunnlaget for første Intel 4004, første single-chip microprosesser. Sluppet av Intel i 1971, og ble grunnlaget for microcomputer revolusjon i begynnelsen av 1970. Deretter fortsatte det gjennom 1970 tallet med hjemme pc'er, time-sharing computers, video game console samt archde video games. 1980 pc'er å bli inventar både hjemme, i skolen, og i industrien. Industrialiserte roboter, elektronisk musikk osv. Slik fortsetter det opp gjennom tiårene.


Hva har så dette med digitalisering å gjøre? Alt. Dette viser at begrepet digitalisering har vært relevant og i bruk lenge. Først i den senere tid har dette nå blitt et begrep alle har ett eller annet forhold til. Digitalisering sammen med "digital business" og "digital transformation", ser nå ut til å ut til å bety liv eller død for alle typer virksomheter og industrier. Raskere utvikling innenfor digitale verktøy og teknologi, bedre tilgjengelig teknologi som blir mer og mer sentral del av vår hverdag, samt vårt forhold til hvordan vi forbrukere forholder oss til tjenester og kunde-leverandør endrer seg drastisk. Alt er nå mer eller mindre en del av digitalisering skifte der tempo og endringer er ekstremt. Det betyr at vi må ha et forhold til hva dette betyr for vår virksomhet, og ha et bevisst forhold til hvordan inkludere dette i vår strategi og forretningsmodell videre fremover.


Som sagt - la oss først rydde litt i begrepsbruk. 1. Først digitalisering. Vi bruker jevnt over digitalisering som et samlebegrep for "digitization" og "digitalization" som strengt tatt har de to ulike betydninger. Kort fortalt, betyr "digitization" ganske enkelt konvertering av analogt kildemateriale til et numerisk format, mens "digitalization" har litt videre betydning. Gartner beskriver "digitalization" som følgende; "the use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving to a digital business. Tre stikkord for "digitalization": -endring til ny forretningsmodell -å skaffe seg nye verdiøkende muligheter -å skaffe seg nye inntektskilder


Gartner stadfester dette så pent gjennom å introdusere et nytt begrep; "it is the process of moving to a digital business". Okay - hva er så "digital business"? Gartner beskriver det på følgende måte: "Å skape et ny forretningsmodell ved å viske ut forskjellen mellom digitale og fysiske verden." Når sant skal sies - det er vel egentlig ikke så rart det oppstår forvirring - det åpner i alle fall opp for en serie av tolkninger. Uten å begi meg ut på eller grave meg ytterligere ned tolkninger av hva digital verden er, eller hvordan en ny forretningsmodell skal/bør være, vil min tolkning av hva Gartner forsøker å si gjennom å introdusere begrepet "digital business", være at de gjør et forsøk på å gjøre digitalisering til å bli basis og nødvendig del av en forretningsmodell - uansett virksomhet og/eller industri. Digitalisering vil bidra til å endre måten å jobbe på, og digital kompetanse har nå blitt en forutsetning for alle industrier og virksomheter. Eller hva tror dere? Andre forklaringer og tolkninger mottas med takk!

Et nylig eksempel på digitalisering. Hvert år arrangeres digitaliserings konferansen for offentlig sektor, hvor digitaliseringsprisen deles ut. Kriteriene for prisen er følgende:

  • Hvordan tjenesten / løsningen har bidratt til bedre samordning

  • Hvordan brukerperspektivet er ivaretatt

  • Hvilke gevinster tjenesten/ løsningen har bidratt til

Kriteriene dekker i alle fall bruk av digital teknologi for å forbedre, effektivisere, samt skape en bedre brukeropplevelse. Selv om dette ikke er ordrett beskrivelsen og definisjon for digitalisering, så er dette godt innenfor. Årets vinner i 2019 ble NAV’s foreldrepenger prosjekt. Begrunnelsen var vel i all hovedsak at man nå kan søke foreldrepenger hvor som helst, når som helst. I motsetning til tidligere hvor søknad om foreldrepenger var en traurig og vanskelig opplevelse. I tillegg er dagens system og prosess omtrent slik den var tilbake på 70-tallet. Nå - hvis søknaden ikke har noe spesielt ved seg, og arbeidsgiver sender inn opplysninger i tide, behandles saken automatisk og du får svar med en gang. Saksbehandler har nå fått et verktøy med intuitivt grensesnitt og god veiledning. NAV er allerede i gang med å redusere bemanning som følge av digitaliseringen. Mer om digitaliseringsprisen kan du lese her.

Dette gir et relativt godt bilde på hva digitalisering egentlig handler om.

2. Okay - nå har vi ryddet opp i begrepet digitalisering - eller kanskje gjort forvirringen komplett. Klar for neste steg? Hva er digital transformasjon, og hva er forskjell på digitalisering og digital transformasjon. Det er vel ikke noen tvil om at begrepene til stadighet blir brukt om hverandre, og det er vel egentlig ikke rart. Noen vil si at forskjellen er marginal eller uviktig, men jeg mener det er vesentlige forskjeller mellom digitalisering og digital transformasjon. La meg forsøke å forklare og forenkle litt.

Digital transformasjon har også prosesser og virksomhetsmodell som utgangspunkt, men har også en annen dimensjon: "The profound and acceleration transformation of business activities, processes, competencies and models to fully leverage the changes and opportunities of digital technologies and their impact across society in a strategic and prioritized way."

Digital Transformasjon av virksomheter innebærer endringer i produkt- eller tjenesteporteføljen, endringer i måten vi samhandler med kunde og brukere på, hvordan vi jobber, hvordan vi er strukturert og organisert, samt hvordan virksomheten gjør bruk av teknologi i verdiskapning. Fokus for digital transformasjon bruker digital teknologi som hjelpemiddel, ikke som primære mål. Det betyr at digitalisering vil føre til "digital business", mens "digital business" og digitalisering vil være fundament for digital transformasjon.

When a snake sheds its skin it changes; when a caterpillar becomes a butterfly, it transforms.


3. Det blir vel ikke komplett før vi har introdusert begrepet "digital disruption" som jeg ser blir brukt i ulike sammenhenger, gjerne som en forlengelse av digital transformasjon. Det å ha mål om å disrupte markeder er kjent strategi for mange virksomheter og velkjent begrep for innovasjon. Spesielt når man nå ser at konkurranse og endringer skjer på utradisjonelt vis, og gjennom fundamentale nye måter å tilnærme seg markedet og kundene på. For å nevne noen eksempler på "disruptive" teknologi eller virksomheter:

  • AirBnB - komplett digital forretningsmodell for utleie og leie av hjem og opplevelser.

  • Netflix - Disrupt tradisjonell TV industri.

  • Uber - Digitalisere og disrupte Taxi industrien, digitalisere og transformere transport industrien.

4. Digital disruption begrepet referer til endringer som blir muliggjort av digital teknologi, hvor muligheten oppstår i et tempo og omfang som gjør at man bryter med etablerte måter å generere verdi, sosial integrasjon, og vår måte å tenke på. Dette er relativt tett på definisjon av disruptive innovation - Wikipedia: "Disruptive innovation creates a new market and value network and eventually disrupts an existing market and value network, displacing established market-leading firms, products, and alliances.


Etter hva jeg ser, så er vel Digital Disruption egentlig en forlengelse av disruptive innovation - men digitalt.


Hva kan så vi bidra med? Cloudberries dekker rådgivning og konsulentbistand innenfor områder som digitalisering og digital transformasjon. Vi besitter den nødvendige ekspertkompetanse og erfaring på teknologi, strategi og forretningsmodeller knyttet til digitalisering og innovasjon. Cloudberries har erfaring med å dele kompetanse innen digital transformasjon og kan hjelpe deg med å ta stegene som er nødvendig for å innovere og transformere en virksomhet, samt kompetanse på digital disruptiv innovasjon innen ditt segment eller industri.

Nå har jeg forsøkt å dekke noen områder og begreper, men det er mange dimensjoner og nyanser jeg ikke har vært innom. Tar gjerne imot innspill og kommentarer om det er noe som du brenner inne med. Håper med dette å gi litt næring til å gjøre egne sjekker og undersøkelser. Som man sier - "Folk som tror de vet alt, er veldig irriterende for oss som faktisk gjør det." Nå vet du i alle fall litt mer.Om skribenten Richard Johnsen er seniorkonsulent og partner i Cloudberries. Han har mer enn 20 års erfaring fra med å håndtere komplekse og virksomhetskritiske IT-prosjekter og programmer. Han har bred erfaring fra ulike roller både som rådgiver, prosjektleder, testleder og leder i ulike bransjer. Richard ønsker ikke å titulere seg selv som innovasjonsekspert, men heller en som er veldig nysgjerrig på både begrep og metoder, og har et stort engasjement for å lære mer. Ta kontakt med Richard for å høre hvordan Cloudberries kan hjelpe organisasjonen din til å komme i gang med innovasjon richard.johnsen@cloudberries.no.

Comments


bottom of page