top of page

Innovasjon i krisetider

Oppdatert: 23. aug. 2020

Flere kjente og tradisjonsrike virksomhetene har vært igjennom både nedbemanning, permitteringer og til og med gått over ende for så å reise seg igjen. Det har gjentatte ganger vist seg at i oppgangstider har mange en urealistisk tro på vekst og muligheter, mens i nedgangstider så er man så redd for fremtiden at man ikke tør satse. Det å stimulere til innovasjon og investere i kompetanse for fremtiden, kan bidra til å redusere omfanget av skadene og legge til rette for fremtiden. Vi kommer oss ut av krisen før eller siden. Det kan være en stor fordel å være klar og ha forsprang når den tid kommer.


Finanskrisen i 2009

Da finanskrisen slo til for fullt i 2009, var det flere virksomheter som slet og til og med var på konkursens rand. Båtprodusenten Askeladden var i ferd med å legge inn årene – 160 mennesker ble oppsagte, Hadeland Glassverk permitterte de fleste av sine ansatte. Terje Venold, konsernsjef i Veidekket sa den gangen at de hadde kuttet så mye at de ikke hadde muskler til å gi gass når oppgangen kom. Den feilen frister nok ikke til gjentagelse.Kriser skaper nye muligheter

Selv om de fleste virksomheter nå sliter seg tungt gjennom gjeldende korona krise, er det mange som ser muligheter. Det er virksomheter som har sett muligheter i å lage verneutstyr gjennom 3D printing. Øl produsenter og destillerier omstiller deler av produksjon til å lage desinfeksjon og hånd-rens. Applikasjoner knyttet til både smittesporing og smittevern er i ferd med å komme på markedet, og både store og små legemiddelprodusenter slår nå sammen sin forskning og utvikling for å komme opp med nye vaksiner eller medisiner rettet mot Covid-19. Det er ikke vel ingen tvil om at krisetider fremmer en rekke nye innovasjoner både innenfor medisin, medisinsk utstyr, forsyning, og digitale samarbeidsformer.


Det disse nyvinningene har til felles er at de vil løse problemer, som i bunn er kjernen til innovasjon. Innovasjon blir stort sett drevet av et intenst ønske om å hjelpe og bidra for å løse en krise eller problem. En krise etablerer som oftest forhold eller rammer som gjør at innovatører kan både operere mer fritt, og kan flytte seg utenfor eksisterende rammer for å skape ny eksistens og muligheter. Vi får gjennom krisetider en ekstra motivasjon for å skape nye muligheter.3 skifter som fører til endring

Hva er det årsaken til at kriser fører til oppblomstring i innovasjon? Det er tre viktige skifter som oppstår under en krise som leder til innovasjon. Å forstå disse kan hjelpe ledere til å gripe mulighetene.


1. Mobilisere energi og etablere mulighetsrom

Først – gjennom en krise vil alle kjenne både på håpløshet, men også mobilisere energi og lyst til å bidra for å løse krisen. Klarer man å legge til rette med klare mål, etablere mulighetsrom og eventuelt midler for å komme ut av krisen, vil man sannsynligvis kunne få opp en strøm av ideer. Involver og muliggjør dine kolleger (eller ansatte om du vil). Sett fokus på sårbarhet, problemområder – store som små, som man har ignorert eller ikke har vært kjent med tidligere. Når krisen først har truffet oss, vil vi måtte utfordre etablerte sannheter knyttet til hvordan virksomheten driver eller virker.


2. Frigjør organisasjon og grenser

I oppgangstider strammer man ofte inn på strukturer, styringsmekanismer, og tekniske løsninger for å skape en forutsigbarhet, effektivitet og stabilitet. Et eksempel som slo meg forleden dag, var de utfordringene dagligvarehandelen plutselig stod ovenfor i denne krisen. Folk gikk rett og slett bananas på gitte matvarer. De hadde sannsynligvis store problemer med både å etterfylle og sikre sine lager av varer. Massivt press og mangel på varer betyr at man ofte må gå utenfor eksisterende rammer eller ta snarveier for å få inn produkter raskere og mer effektivt. Et annet eksempel er Simpro på Løken som snudde seg raskt for å produsere 3D printede ansiktsmasker som en del av korona dugnaden. Et godt stykke utenfor deres kjerneområder og leveranser.


3. Øke tempo

Siste punktet som jeg har på min liste er at det tvinger seg frem behov for å øke tempo. Økt tempo for beslutninger, vurderinger og implementering vil måtte tvinge seg frem. Man må få ned både byråkrati, beslutningsveier og rydde vei for raske og effektive prosesser. Man må tørre både å eksperimentere og utfordre sine egne grenser og rammer. Dette skaper mulighetsrom. Rom til å eksperimentere, rom til å utfordre, feile og lære, og raskt bevege seg videre. Med andre ord - innovasjon.


Lykke til - jeg er spent på å se resultatet av de mange mulighetene og satsingene krisen legger til rette for.


Om forfatteren

Richard Johnsen er seniorkonsulent og partner i Cloudberries. Han har mer enn 20 års erfaring med å håndtere komplekse og virksomhetskritiske IT-prosjekter og programmer. Han har bred erfaring fra ulike roller både som rådgiver, prosjektleder, testleder og leder i ulike bransjer. Richard ønsker ikke å titulere seg selv som innovasjonsekspert, men heller en som er veldig nysgjerrig på både begrep og metoder, og har et stort engasjement for å lære mer.


Ta kontakt med Richard for å høre hvordan Cloudberries kan hjelpe organisasjonen din til å komme i gang med innovasjon: richard.johnsen@cloudberries.no.


Comments


bottom of page