top of page

Bloggserie om innovasjon, del 1: Hva er innovasjon?

Oppdatert: 14. jun. 2019

For å opprettholde veksten trenger bedrifter konsekvente strømmer av nye produkter, tjenester, prosesser og forretningsmodellerskriver McKinsey om innovasjon.

Dette er en kort, men presis måte å forklare hvorfor vi trenger innovasjon. Men hva er innovasjon, egentlig?


La oss ta en titt på hva ulike aktører definerer dette sentrale begrepet.

Difi: "Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd."

Wikipedia:"Innovasjon er noe nytt som er både nyttig og kan nyttiggjøres."

Store norske leksikon: innovasjon, fornyelse; nyskapning; forandring; nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser; å bringe fram endringer i måten økonomiske goder eller andre verdier blir produsert på. Innovasjon er en betegnelse på menneskeskapt endring av verdiskapende aktiviteter.

Innovasjon Norge: "Innovasjon en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier." En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse og skaper verdi.


Også Regjeringen har laget en definisjon på innovasjon: "En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse. Den må altså nå et marked med brukere eller kunder. Dette kan skje på flere måter - ved å lansere en ny vare eller en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, en anvendelse, ved markedstilpasninger eller gjennom nye organisasjonsformer som skaper økonomiske verdier."

Innovasjon er i all enkelhet å fornye eller lage noe nytt som skaper en verdi. For oss i Cloudberries er nettopp dette kjernen i både hvem vi er, hva vi gjør, og de tjenestene vi leverer. Vi er en form for innovasjons-piloter. Vårt mål er å være en viktig bidragsyter og aktør gjennom å tilrettelegge og bidra til innovasjon hos våre kunder. Hvordan definerer du innovasjon? Ta gjerne kontakt med oss for en prat om innovasjon, eller om du trenger hjelp til dine innovasjonsprosesser.


Om skribenten

Richard Johnsen er seniorkonsulent og partner i Cloudberries. Han har mer enn 20 års erfaring fra med å håndtere komplekse og virksomhetskritiske IT-prosjekter og programmer. Han har bred erfaring fra ulike roller både som rådgiver, prosjektleder, testleder og leder i ulike bransjer. Richard ønsker ikke å titulere seg selv som innovasjonsekspert, men heller en som er veldig nysgjerrig på både begrep og metoder, og har et stort engasjement for å lære mer.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page