top of page

Slik brukes digital disrupsjon og teknologi som driver for innovasjon

I forrige blogginnlegg tok jeg for meg begrepene rundt digitalisering, digital transformasjon, digital business, samt digital disruption. Alle disse begrepene blir behørig omtalt både i presse og på sosiale medier, og er en viktig del av strategi og tankesett for de fleste virksomheter. Digital disruption er kanskje ikke så kjent, men er veldig relevant som en del av en digital strategi, men også relativt kjent begrep for Innovasjon. Digital teknologi og innovasjon blir tettere og tettere integrert, og viktigheten både med å tilgjengelig digital teknologi for å innovere, samtidig som digital teknologi blir innovasjon. Jeg ønsker med dette å pirke litt i begrepet digital disruption og teknologi som driver for innovasjon.


Først, en liten repetisjon og presisering. Digital disruption er definert som endringer som blir muliggjort av digital teknologi, hvor mulighetene oppstår i et tempo og omfang som gjør at man bryter med etablerte måter å skape verdi, sosial Integrasjon og vår måte å tenke på. Disruptive innovasjon vil gjennom ny innovasjon bryte med og erstatte eksisterende markeder, firmaer, produkter og allianser.


Store forskjellene på begrepene er i hovedsak bruk av teknologi, tempo og omfang. Fellesnevneren er endringer som bryter med det etablerte. Jeg tror uansett at digital teknologi vil være en større del av innovasjon fremover, og vil kunne bidra til både flere og større disruptive innovasjoner.
Et klassisk eksempel på disruption er Kodak. Dette eksemplet viser hvordan disruptiv teknologi kan ramme de som ikke er våkne nok eller tilstrekkelig forberedt. Det er veldig fort gjort, og enkelt å peke på at dette er resultat av dårlig ledelse. Mulig det stemmer, men jeg tror ikke de var mye dårligere enn sine konkurrenter, men heller et resultat av at de glapp tidsvinduet og overgangen til nye digitale muligheter, kombinert med at de sannsynligvis ikke hadde robust nok forretningsmodell eller strategi for å møte opp under en bransje i kraftig og rask endring. Dette fremhever bare viktigheten av å ha noen som til stadig utfordrer egen virksomhet og forretningsmodell, som kan se og forutsi teknologiske endringer, og ha plattform og prosesser som bidrar til at man kan forkant og eventuell være den som disrupter. Dette kan bety forskjellen på det å være den som disrupter, den som tilpasse seg ny forretningsmodell raskt, eller rett og slett være den som ender opp "the Kodak way".


Er du i posisjon til å eventuelt se hvordan ny teknologi vil påvirke din virksomhet? Har du strategi, prosesser og organisasjon tilpasset digitalisering? Hvor våken, agil, lean og tilpasningsdyktig er både din organisasjon, dine ressurser, prosesser og virksomhet til ny teknologi og trender?


Her er i alle fall noen av de trendene som flyr høyt for tiden, og som det sannsynligvis vil være nyttig å ha et eller annet forhold til:

  • Immersive Experience Teknologi som forsøker å emulere fysisk virkelighet. Deles gjerne inn i Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) og Mixed Reality (MR):

  • Virtual Reality (VR) - VR er relativt godt kjent for de fleste og er velprøvd og relativ gammel teknologi. I VR forsøker man å skape en optisk illusjon gjennom både syns- og lydinntrykk, gjerne gjennom bruk av såkalte VR briller, headsett og annet utstyr for simulering. Brukes ofte gjerne i spill, underholdning eller opplæring.

  • Augmented Reality (AR), eller utvidet virkelighet på norsk. Denne teknologien kombinerer fysiske verden og virkelighet med virtuelle data - gjerne i form av grafikk og lyd. I motsetning til VR, så vil man her ikke erstatte virkeligheten, men utvide den.

  • Mixed reality (MR) er neste steg på veien. Tenk deg til at du nå kan mikse den virtuelle verden og den virkelige. MR plasserer virtuelle komponenter i virkelige omgivelser.

I 2016 lanserte Microsoft Hololens, briller som har til hensikt å kombinere den fysiske med den virtuelle verden. Hololens er kort og godt briller med innebygd holografisk computer. Hololens lar deg se, høre og samhandle med hologrammer plassert i et fysisk miljø. Det kan være din egen stue, fabrikklokale, kontoret eller andre plasseringer. Holo Lense er et trådløst headsett, med HD-linse og lydteknologi som gir romlyd tilpasset en holografisk opplevelse. Ved å kombinere MR-teknologi med blant annet AI, store mengder data, konstruksjoner, arkitektur og vedlikeholdsmanualer / tegninger, vil man kunne mange nye bruksområder og muligheter.


Både VR, AR og MR er teknologi som gir muligheter innenfor ulike bransjer og Industrier. I tillegg til bruk innenfor gaming og underholdning, VR gir også muligheter ut over gaming og underholdning. Blant annet blir VR brukt av meglerbransjen til presentasjon av både tomter, eiendom og hus.


Det mest kjente og kanskje det nærmeste eksemplet på bruk av AR-teknologi, er Pokemon GO. Japanske lommemonstre ble sluppet løs og jaget av barn og voksne gjennom kjente og kjære steder, gater og hus, over hele verden. Et annet eksempel er IKEA som allerede i 2013 lanserte en katalog med tilhørende applikasjon, hvor møbler kunne plasseres og tilpasses til eget hjem.


Case Westerns medisinstudier bruker MR for både å studere menneskelig anatomi ved bruk av 3D image som de kan vandre rundt, manipulere, og dissekere gjennom enkle håndbevegelser. Gjennom å synkronisere sine Hololens, vil hele klassen kunde dele samme image, og både og lærere kan delta fra remote lokasjoner. Både Ford, Volvo og Audi har begynt å bruke teknologi innenfor både design og modellering av nye modeller, samt visualisering av endring og tilpasninger på eksisterende modeller. Mange andre bransjer og industrier følger nå etter.
Artificial Intelligence (AI) Kunstig intelligens - høres kanskje veldig fjernt ut? Det er overraskende relevant, og det er noe de fleste virksomheter og individer på en eller annen måte må ha, eller har, et eller annet forhold til. Kort fortalt er dette intelligent oppførsel til programvare eller maskiner som har en menneskelignende evne til å ta beslutninger og forbedre seg over tid ved å lære av erfaring. De mest populære bruksområdene i dag er blant annet bruk innenfor statistiske metoder, beregninger og tradisjonell AI. AI brukes på mange områder i dag, blant annet i selvkjørende biler. Volvo har blant annet kunngjort at deres autonome bilførere vil ha muligheten til å "spise, sove, jobbe, se på film, slappe av, gjøre hva som helst" i fart. Et annet eksempel er virtuelle assistenter. Vi har både Alexa, Cortana, Google, Siri - som kombinert med stemmegjenkjenning vil bli stadig mer relevant og tilstede som et kraftfulle verktøy og assistanse både i hjem og på jobb. Sannsynligvis vil AI også ha potensiale til å ta, eller bidra til, våre strategiske forretningsavgjørelse i nær fremtid. Ønsker du bare litt mer informasjon om AI, finnes det utallig artikler om AI, om hva det er, hvordan det fungerer og eksempler på bruk. Les mer om forskjellene mellom machine learning, deep learning og AI her.


Internet of Things (IOT) IOT har vært tema lenge, og fortsetter å vokse i takt med at applikasjoner og IOT enheter blir enklere og mer tilgjengelig, samt at løsninger blir både smartere og mer integrerte. Potensialet er enormt. Med tingenes internett har den fysiske verden smeltet sammen gjennom informasjons systemer. Fysiske objekter i hverdagen er og vil være koblet til internett og til hverandre og vil gi oss mange nye bruks og nytteverdier. Det kan være tilgang til mobile enheter, bærbare apparater, elektronikk i hjemmet, på jobb, eller i industri som som gjør bruk av sensorer enten til styring, analyse og/eller sammenkobling. Bilindustrien er et eksempel på bruksområde: sensorer brukes alt fra status og vedlikehold, til styring av autonome biler. Oljeindustrien har brukt sensorteknologi lenge, og bruker dette alt fra fremstilling frem til foredling og transport. Den største hindringen og utfordringene som man ser nå, er at vi har for mange forskjellige plattformer på markedet med ulike tilkoblings- og integrasjon utfordringer. Men - det vil forhåpentligvis kunne presse seg frem både standarder og løsninger som vil gjøre integrasjon og tilkobling enklere og mer sømløs.

"McKinsey recently estimated that IoT could generate $4 trillion to $11 trillion in global value by 2025"

"IoT security market will be worth $29 billion by 2020. Clearly security is a big, big issue in the industry"

Selv om jeg ikke omhandler sikkerhet knyttet til ulike teknologier i denne artikkelen, så vil det uten tvil være relevant - spesielt ettersom enheter blir mer og mer integrerte og at tingenes internett gjør at vi nå får en sammensmelting av informasjonssystemer som gjør oss mer og mer sårbar for sikkerhetstrusler.

Big Data, IOT og AI Først: big data er å behandle store datasett som er for komplekse til å håndtere gjennom tradisjonelle løsninger. Big data forbindes som oftest med "predictive analytics" og knyttes ofte opp mot analyse av brukervaner og bruksmønster, og for å kunne rette reklame eller forslag til kjøp direkte mot den enkelte bruker. Se for eksempel Spotify, hvor de bruker avanserte algoritmer for å gi deg forslag til spillelister, låter og artister. Det finnes mange tilsvarende eksempler. Predictive Analytics gjør bruk av ulike statistiske teknikker for å analysere gjeldende og historiske mønstre for å forutsi gitte hendelser. Selv om det sannsynligvis ikke er hverken innenfor 10 på topp lister over nye buzzwords, og sannsynligvis gammelt nytt, så er dette veldig relevant teknologi å kjenne til. Det å kombinere Big Data, IOT og AI vil gi nye og virkelige kraftige verktøy og muligheter til å anvende data på. Jeg leste at vi i dag kun gjør effektivt bruk av ca. 1% av data som vi produserer. Her ligger det en gullgruve av data og muligheter og venter på oss. Som sagt, gjennom å kombinere IOT og Big Data, hvor sensor teknologi vil kunne gi oss strøm av data for å analysere, vil vi ha bedre verktøy for å analysere og forutsi fremtiden. I dag brukes teknologi og data i prosessindustri for å eventuelt forutse og forhindre eventuelle stopp i produksjon, eller forutsi når kritiske komponenter trenger vedlikehold forhindre nedetid og for å sikre en mer kostnadseffektiv produksjon. Et annet bruksområde er å analysere og effektivisere transportsektoren, målrettet markedsaktiviteter, og forutsi kjøps og bruksmønster hos kunder. Uansett - der hvor man tidligere har gjort bruk av lagrede tilgjengelig data, er nå trenden mer bruk av sanntids analyse, kombinert med maskinlæring for å håndtere data. Det gir enda bedre muligheter for å både forutsi hendelser, men også bidra til å ta både raskere og bedre beslutninger med relevante data tilgjengelig.


UPS bruker i dag eksempelvis IOT og Big Data analytics for å effektivisere sine leveranser. Gjennom sine verktøy overvåker UPS både hastighet, forbruk, kjørelengde, antall stopp, samt tilstand på motor. Sensorene fanger mer enn 200 datapunkter for hvert kjøretøy på en flåte på over 80.000 kjøretøy hver dag. Det gir et relativt godt grunnlag for å optimalisere og effektivisere leveransene for UPS. Et annet eksempel på bruk av big data, AI og machine learning er et eksempel jeg snublet over. En produsent av lær i Bangladesh - med Europa som marked - opplever store svingninger i etterspørsel etter lær. Etterspørselen påvirkes av mange faktorer, som blant annet økonomi, vær, lokale forhold m.m. Produsenten har begynt å gjøre bruk av big data, AI og machine learning til å analysere og til å forutsi etterspørsel og behov for hvert vintersesong i Europa. Dette har redusert feilmarginene betraktelig.


Hvor kommer big data fra:

  • Det er pr. 2018 ca 2.7 Zetabytes av data i det digitale univers.

  • Facebook lagrer, har tilgang til, og analyserer omtrent 30+ Petabytes av brukergenererte data.

  • Walmart håndterer mer enn 1 million kundetransaksjoner hver time. Estimert vil dette deres database inneholde mer enn 2.5 Petabytes av data.

  • YouToube brukere laster 48 timer med nye video hvert minutt.

  • Merkevarer og organisasjoner på Facebook mottar 34,722 likes hvert minutt.


3D-printing Mulighetene er nå i ferd med å åpne seg ut over det å levere print til hobbybruk eller moro. Blant annet ser man nå muligheter for å printe mat, tilpasse smykker, sko, konstruksjoner, hus, eller designe eget 3D objekt til trykk. Det er også virksomheter som nå har erstattet enkelte deler av produksjonen med 3D printing. Etter hvert som materialene og teknologien utvikler seg, vil nye muligheter dukke opp.Blockchain De fleste har hørt om blockchain, men sannsynligvis det ganske få som forstår hvordan det fungerer. Blockchain ble funnet opp / introdusert i 2008, da egentlig brukt til å holde orden på og regnskap for crypto valuta bitcoin. PS. Bitcoin er en form for valuta som er uavhengig av banker, land eller andre institusjoner.

Selv om Bitcoin er det som blir mest omtalt, så er uten tvil Blockchain den store stjernen. Dette er teknologi som gjør det mulig for bitcoin-brukere å utveksle valuta uten å være bekymret for hverken svindel eller forfalskning av valuta. Blockchain fungerer ganske enkelt ved at den registrerte og bokfører hver transaksjon. Transaksjonene blir lagt til i kronologisk rekkefølge (blockchain). Hver blokk inneholder en kryptert referanse til både forrige blokk (tidsstempel) og data overført. Blockchain er designet for å stoppe endringer, manupilering eller modifikasjon. Dette er en åpen, distribuert regnskapsbok som kan bokføre transaksjoner effektivt og sikkert.


Bitcoin er bare et eksempel på bruk av blockchain teknologi. Det er flere som nå entrer markedet, samtidig som de store bankene tar til seg teknologien. Blockchain teknologien blir brukt av de store bankene til å betale store beløp uten å måtte bekymre seg for store sikkerhetsmekanismer. Blockchain dukker blant annet nå også opp som en sikker metode for online shopping, og vil sannsynligvis få større nedslagsfelt i tiden som kommer - spesielt rundt betalingstjenester og bankvirksomhet.


Robotic Process Automation (RPA) Automatisering av forretningsprosesser ved hjelp av robot. Fra å generere en enkel automatisk svar på mail, til å behandle transaksjoner eller andre tunge forretningsprosesser. Ett eksempel er bruk av RPA til automatisering av utbetaling av refusjon ved kansellering av flybilletter.


Til slutt, kanskje du tenker ‘Hvordan er dette relevant for digital disruption’? I dette innlegget har jeg gitt dere en oversikt over noen av de mulighetene som ligger i teknologi, samt vise hvor viktig og essensiell digital teknologi vil være for innovasjon. Som nevnt flere ganger tidligere, både tempo på endringer, innvirkning og omfang, vil øke vesentlig fremover. Digital teknologi vil ofte være enableren og gamechanger. Har du råd til å la være å være en del av dette, har du råd til å ikke å investere i teknologi, prosesser og mennesker for å møte utfordringene og mulighetene digital teknologi vil gi? Jeg tror du vet svaret.Om skribenten

Richard Johnsen er seniorkonsulent og partner i Cloudberries. Han har mer enn 20 års erfaring fra med å håndtere komplekse og virksomhetskritiske IT-prosjekter og programmer. Han har bred erfaring fra ulike roller både som rådgiver, prosjektleder, testleder og leder i ulike bransjer. Richard ønsker ikke å titulere seg selv som innovasjonsekspert, men heller en som er veldig nysgjerrig på både begrep og metoder, og har et stort engasjement for å lære mer. Ta kontakt med Richard for å høre hvordan Cloudberries kan hjelpe organisasjonen din til å komme i gang med innovasjon: richard.johnsen@cloudberries.no.

1 Comment


Very informative post. Thanks for share.

If you are looking for the best online courses, Visit https://www.ifcpltd.com/

Like
bottom of page