top of page

Digital Transformasjon og Innovasjon - hånd i hånd


Opplever du at mange prater om digital transformasjon og innovasjon, men du sliter å ta innover deg hva dette betyr for deg? Eller erfarer du at digital transformasjon i kombinasjon med innovasjon er vanskelig å få realisert? Ser du at det nå kommer nye aktører som leverer enkle løsninger på dine komplekse problemer, og som ikke trenger å ta hensyn til historikk eller gamle løsninger som koster skjorta å bytte ut? Blir du kanskje nedstemt av å høre på gjentatte foredrag eller lese artikler om at nå må alle satse på nye forretningsmodeller som rokker ved eller bryter helt med ditt fundament? Fortvil ikke - selv om bakken er lang, så erfarer vi at den ikke er så bratt som man tror, og det er mange muligheter som byr seg underveis. Med enkle skritt kan man begynne å tilnærme seg både ny forretningsmodell og legge til rette for gode prosesser både for digital transformasjon og innovasjon.Digital transformasjon - mer enn teknologi

Digital transformasjon er ikke som mange tror bare om teknologi, men om endringer, kultur, mennesker og organisasjon. Det har ofte utgangspunkt i alt fra en visjon om å disrupte hele bransjer eller industrier, omstrukturere og tilpasse egen forretningsmodell til endrede krav og omgivelser, endre analoge prosesser til digital format, eller for enkelte - et buzzword som bidrar til boost av salg og posisjonering i markedet.

Digital Transformasjon legger til rette for innovasjon gjennom å optimalisere forretningsprosesser, redusere kostnader, redusere time-to-market, og sikre en positiv endring i prosesser, mennesker og kompetansemodeller. Innovasjon kan både bidra til, og være avhengig av effektive prosesser, gode kompetanse- og bransjemodeller, fleksibel organisasjon og mindset som utfordrer tradisjonell tenkning og utvikling.

Faser i en transformasjon

En transformasjon vil som oftest resultere i et storskala program eller en større endring som omfatter hele selskapet og treffer stort sett alle lag av selskapet og forretningsmodell. Transformasjon er gjerne knyttet til følgende faser:

  • Analysere gjeldende status og organisasjon

  • Utvikle i henhold til en change management modell

  • Omstille gjeldende operativ organisasjon til ny og forbedret modell.

Dette krever massiv innsats fra alle nivåer i organisasjonen, samt involvering i stor skala av ressurser, og store investeringskostnader. De fleste innser at innovasjon og digital transformasjon som regel er gjensidig avhengig av hverandre og vil påvirke både retning og resultat gjennom hele virksomhetens livsløp. Det noen gjør, og som kanskje flere bør strebe etter, er å legge til rette for enkle og små innovasjons huber eller team i parallell med transformasjonsprosessen. Teamene / Hub'ene vil gjerne fokusere på raske, gjerne disruptive endringer frigjort fra byråkratiske utfordringer. Et sted hvor ideer, muligheter for å eksperimentere, eller hyppig prototyping kan hjelpe virksomheten til raskt å komme ut av definerte problemer, og komme opp med nye modeller og løsninger som når markedet raskere. Dette kan realiseres gjennom å utfordre virksomhetens forretningsmodell eller løse opp i låste måter å tenke på.


Langsiktig strategi og raske endringer

Det er ikke enten eller med innovasjon og Digital Transformasjon. Det ene ekskluderer ikke det andre og man vil måtte fokusere på begge deler. Et marked i stadig raskere endring vil fordre at du samtidig med en pågående digital transformasjon har fokus på å legge til rette for raske endringer og tilpasninger. Digital Transformasjon er ikke et engangstilfelle, det er en langsiktig strategi med nye utfordringer hele veien. Man venter ikke med å få etablert kortsiktige tiltak og svar på markedsendringer selv om vi har en langsiktig strategi for omstilling. Det betyr at du er nødt til å fortsette med å utforske og utfordre samtidig som man gjennomfører en langsiktig digital transformasjon. Innovasjon er ditt neste steg til evolusjon - hvordan du er rigget for å fange ideer, teste og introdusere nye ideer i ditt digitale økosystem, vil avgjøre hvor fort du klarer å utvikle din virksomhet.


Repeterende mønster som ender med blå himmel

Korte iterasjoner

Fokus på korte iterasjoner som svar på tempo på utvikling i de eksterne miljøene er essensielt. Nye ideer vil gjerne bli fremmet daglig, både internt og gjennom signaler fra brukerne og omgivelser. Man er virkelig avhengig av å på plass et eller annet system til å fange opp, prioritere og utvikle ideer, teste og introdusere nye produkter og tjenester på som svarer til tempo og utvikling i nærliggende miljøer og bransjer. Når det er sagt, så vil omtrent 3/4 deler av nye ideer og innovasjoner, nye produkter og tjenester ikke lykkes eller ha livets rett. Det betyr at man må søke å bli ekstremt flink til å sørge for å sikre at man feiler eller mislykkes tidlig. Det handler rett og slett om prøving og feiling gjennom forvaltning av ideer, prototyping og aktiv testing. På den måten vil man ha mulighet for å opprettholde tempo og kvalitet i en presset hverdag. Nye verktøy for design, produktutvikling, innovasjon og salg kombinert med unik tilgang til kundedata vil gjøre det mulig å bedre treffe hva kunden spør etter eller har problemer med, samt raskt kunne tilpasse nye løsninger spesielt rettet mot kundens utfordringer, problemer eller behov. Nye verktøy basert på en digital plattform bidrar til å gjøre innovasjonsprosessen mer effektiv, samtidig som det kan gi oss bedre underlag og hjelpe oss med å identifisere feil tidlig.Kontinuerlig endringsvilje

Selv om digital strategi og transformasjonsplanen ligger klar, vil mange oppleve at veien til digitale transformasjon er vanskelig, hindringer kommer i veien og målsetting og fokus endres underveis. En parallell prosess som har til intensjon å shortcute normale veier, prosesser og organisasjon vil selvsagt være frustrerende, forvirrende og bidra til at vi kontinuerlig sporer av eller får nye grener i vår digitale transformasjon. Når det er sagt - Digital Transformasjon er noe man aldri helt vil eller kan legge fra seg og si seg ferdig med. Ideene og potensielle endringer som oppstår i en innovasjonsprosess vil bidra til å styre den digitale transformasjonen, men i tillegg vil Digital Transformasjon kunne bidra til å legge til rette for bedre, mer effektiv og målrettet innovasjonsprosess. Dette er en loop som vil pågå kontinuerlig så lenge fornying er på agendaen.


Kjenner du deg igjen? Ta gjerne kontakt for en prat.


Om forfatteren

Richard Johnsen er seniorkonsulent og partner i Cloudberries. Han har mer enn 20 års erfaring med å håndtere komplekse og virksomhetskritiske IT-prosjekter og programmer. Han har bred erfaring fra ulike roller både som rådgiver, prosjektleder, testleder og leder i ulike bransjer. Richard ønsker ikke å titulere seg selv som innovasjonsekspert, men heller en som er veldig nysgjerrig på både begrep og metoder, og har et stort engasjement for å lære mer.


Ta kontakt med Richard for å høre hvordan Cloudberries kan hjelpe organisasjonen din til å komme i gang med innovasjon: richard.johnsen@cloudberries.no.


Comments


bottom of page